November 23rd, 2005

fuckir

Мүмкүнчүлүктөрдү тандоо

Издөө барагына кайтуудан мурун тандаган мүмкүнчүлүктөрүңүздү сактаңыз. Жалпы тандоолор (Алмашкан нерселер Google'дун баардык).

Это я к тому, что телефон мой во Фрунзе +996 502 885993
Просьба не забывать о разнице во времени: здесь GMT+6 (МСК+3, TLV+4).

Телефон timblinГали Тимченко — +996 502 136277.